Alle samlinger
Guides til Apacta
Fakturering
Opret faktura (fastpris/tilbudssag)
Opret faktura (fastpris/tilbudssag)

Hvordan laver man en faktura på en fastpris/tilbudssag?

Nadia Larsen avatar
Skrevet af Nadia Larsen
Opdateret over en uge siden

Hos Apacta kan man hurtigt og nemt oprette en faktura på en fastpris sag eller tilbudssag

Følg nedenstående vejledning:

Gå til menuen i venstre side og klik på "Sager test" -> og klik på den sag der skal faktureres

Note: Tjek at alt er registreret på sagen inden at du danner fakturaen.
Klik herefter på knappen "Ny faktura" i højre hjørne

Herefter har du mulighed for at vælge beløbet på fakturakladden.
Acontobetaling:

  • Beløb: - Indtast det beløb der ønskes at danne en faktura på - her vil færdiggørelsesgraden ændres efter indtastet beløb

  • Færdiggørelsesgrad: - Indtast procent (%) af salgsprisen som skal faktureres - her vil beløbet ændres efter indtastet procentdel (%)

Note: ved næste fakturering vil man kunne se hvad der er faktureret i overblikket, og hvad der mangler at blive faktureret på sagen.

  • Slutfaktura - Har dannes en faktura på det resterende som mangler at blive faktureret på sagen.

OBS! - hvis man har vinget af i slutfaktura, kan der ikke dannes ny faktura på sagen efterfølgende

Klik herefter på "Gå til faktura kladde"

Har man integration til et økonomisystem får du to muligheder for at fakturere:

  • Som bogført - Her vil fakturaen blive bogført med det samme i økonomi systemet og man får muligheden for at sende den til kunde/email med det samme.

  • Som udkast - Her vil fakturakladden der bliver dannet i Apacta blive sendt til økonomi systemet som en kladde, hvor man efterfølgende sender den afsted til kunde herfra. Note: Når man sender som en kladde til økonomisystem har man også mulighed for at kunne rette i den i økonomi systemet

OBS!: Har man IKKE integration til økonomi system klikkes det blot på "Fakturer"

Det sidste billede der kommer frem er hvor man skal vælge hvilken status sagen skal have efter fakturering samt hvordan fakturaen skal sendes.

Vælg "Status på sag efter fakturering "

Vælg herefter "Send faktura?"

  • Til kunde - Her bliver fakturaen bogført med det samme i økonomi systemet (ved integration) eller Apacta (uden integration) hvor den sendt til kunden mail.

  • Til Email - Her bliver fakturaen bogført med det samme i økonomi systemet (ved integration) eller Apacta (uden integration) og sendt til en givende mail.

  • Nej (ved integration) - SKAL denne vælges hvis den skal over i økonomi systemet som kladde, hvorpå man sender og bogfører efterfølgende.

  • Nej (uden integration) - Her vil fakturaen ikke blive sendt til kunden

Klik herefter på "Fakturer"

Besvarede dette dit spørgsmål?